Bewonerscommissie

In veel wijken zijn bewonerscommissies. In deze commissies zitten huurders van Lefier. Zij overleggen met Lefier over zaken die spelen in de buurt of wijk. Bijvoorbeeld over de veiligheid, de voorzieningen of de leefbaarheid. 

Werk- en projectgroepen
Er zijn ook (tijdelijke) werkgroepen van bewoners die over een bepaald onderwerp meepraten. Bijvoorbeeld bij wijkvernieuwing. Bewoners praten dan mee over toekomstige plannen.

Laat uw stem horen!
De bewonerscommissies en werkgroepen bewaken uw belangen als huurder. Hoe meer huurders zich aansluiten, hoe beter ze dat kunnen doen. Zij kunnen uw inbreng goed gebruiken!

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Is er een bewonerscommissie in het complex waar ik woon?

Algemeen

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.