Klantonderzoek

Bij Lefier werken we doorlopend aan het verbeteren van onze kwaliteit: een goede dienstverlening en tevreden klanten. Daarom onderzoeken we of u tevreden bent en waar het beter kan.

Uw mening is belangrijk
In het onderzoek vragen we naar alle zaken waar u mee te maken kunt krijgen. Een aantal voorbeelden:

  • Handelen wij reparaties goed af?
  • Komen wij onze afspraken na?
  • Worden uw klachten naar tevredenheid opgelost?

Voor het onderzoek ontvangen huurders vragenlijsten per e-mail of huurders worden gebeld om de vragen telefonisch door te nemen. KWH voert dit onderzoek voor ons uit. Misschien heeft u zelf wel eens een vragenlijst ingevuld?

KWH
KWH is het kennis- en kwaliteitscentrum voor woningcorporaties en helpt woningcorporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doet ze onder andere door voor ruim 150 corporaties de waardering van huurders voor de dienstverlening van hun corporatie te onderzoeken.

Keurmerk KWH-Huurlabel
Corporaties kunnen in aanmerking komen voor een keurmerk bij het huurdersonderzoek; het KWH-Huurlabel. Wanneer huurders tevreden zijn, de dienstverlening volledig is onderzocht en een onafhankelijke commissie het onderzoek en de resultaten heeft beoordeeld, dan krijgt een corporatie dit keurmerk.

Onze resultaten
In maart ontvingen we de resultaten van de onderzoeken naar onze dienstverlening in 2020. Daaruit blijkt dat onze huurders de kwaliteit van onze dienstverlening waarderen en dat wij het keurmerk mogen voeren/hebben behouden. Daar zijn wij trots op! Uiteraard blijven we verder werken aan een optimale dienstverlening.

Meer informatie
Voor meer informatie over het keurmerk voor coporaties, klik hier.
Voor meer informatie over het KWH, klik hier.

Veel gevraagd over Klantonderzoek

Hoe komt het KWH aan mijn NAW-gegevens?

Algemeen

Lefier heeft uw naam en adresgegevens ter beschikking gesteld aan het onderzoeksbureau voor het KWH-huurlabel. Lefier mag dit doen omdat het gaat om een eigen onderzoek.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor een nadrukkelijke uitzondering gemaakt binnen de AVG (persoonsgegevens mogen wel gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek). Als het in de rapportages uitsluitend gaat om cijfers, en niet om gegevens die terug te leiden zijn tot personen, valt ook marktonderzoek hieronder.

Ik word benaderd voor een klanttevredenheidsonderzoek over Lefier. Klopt dat?

Algemeen

Het KWH (Kwaliteitscentrum Wooncorporaties Huursector) voert doorlopend een klanttevredenheidsonderzoek uit voor Lefier. Het klopt dat u hiervoor per e-mail, telefoon of sms benaderd kunt worden. U bent uiteraard niet verplicht hieraan mee te werken.

U kunt hiervoor benaderd worden op maandag t/m vrijdag van 17:30 uur tot 20:30 uur en op zaterdag van 10:00 uur - 15:00 uur.

Ik wil geen vragenlijsten voor tevredenheidsonderzoeken meer ontvangen.

Algemeen

De brieven voor het tevredenheidsonderzoek worden automatisch verzonden. Als u de vragenlijst niet in wilt vullen, dan kunt u de brief als niet verzonden beschouwen.

Klopt het dat ik een uitnodiging krijg voor een onderzoek over Thuiskompas?

Algemeen

Ja, dit klopt. De Drentse woningcorporaties en huurdersorganisaties willen graag weten wat woningzoekenden van Thuiskompas vinden. Daarom onderzoekt het onafhankelijke onderzoeksbureau Enneüs dit voor ons. We gebruiken de reacties om de website en onze dienstverlening te verbeteren.

Uitnodiging per mail
Mensen die staan ingeschreven bij Thuiskompas krijgen een uitnodiging per mail om een vragenlijst in te vullen. Deelname is vrijwillig en anoniem.

Vragen over het onderzoek
Als u vragen heeft over het invullen van de vragenlijst, of als de online vragenlijst niet goed werkt, kunt u terecht bij Enneüs, via helpdesk@enneus.nl of 050 – 20 53 048.