Jaarplan 2024

Halverwege 2021 hebben we ons ondernemingsplan 2021-2025 vastgesteld, ‘samen het verschil maken voor een betere buurt’. Een toekomstgericht plan, waarin we met elkaar hebben opgeschreven waar we voor staan, hoe we dit gaan waarmaken en wat daarvoor nodig is. Onze huurder is voor ons daarbij steeds het vertrekpunt in ons denken en handelen.

We kunnen niet alles uit ons ondernemingsplan tegelijkertijd realiseren. Tegelijkertijd verandert ook de omgeving en vragen actualiteiten om wendbaar te zijn. In ons jaarplan leggen we daarom steeds vast waar we in het komende jaar (met prioriteit) mee aan de slag gaan. 

Jaarplan 2024 in een oogopslag

Dit zijn onze belangrijkste focuspunten in 2024. Klik op onderstaande afbeelding om hem groter te maken.