Jaarverslag 2023

Lefier heeft een duidelijke missie: een goed en betaalbaar (t)huis bieden aan wie dit nodig heeft. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan onze doelen Tegelijkertijd zien we dat externe ontwikkelingen van invloed zijn op wat we doen. Zoals de energie- en wooncrisis en de nationale prestatieafspraken. De opgave waar we als corporatie voor staan breidt zich uit. Het is een voortdurende uitdaging om onze prioriteiten zorgvuldig af te wegen te midden van complexe vraagstukken. 

Prioriteiten 2023

Voor 2023 hebben we de volgende opgaven geprioriteerd:

 • Aanpak woningtekort
 • Acceptabele energielasten en aanpak energiearmoede
 • Het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten
 • Gedeelde agenda met netwerkpartners
 • Werkprocessen, systemen en data op orde
 • Blije en trotse medewerkers

Mooie prestaties in 2023

In 2023:

 • waardeerden huurders onze dienstverlening gemiddeld hoger dan een 7,5 
 • leverden we 85 woningen op. Eind 2023 zijn 160 woningen in aanbouw.
 • verduurzaamden we 1.099 woningen naar label A en 131 woningen naar label C
 • legden we op 2.717 woningen zonnepanelen
 • zijn vier wooncoaches aan de slag gegaan om huurders te helpen met diverse vraagstukken over wonen en energie.

Wil je meer weten over onze inspanningen en resultaten? Lees dan ons volledige jaarverslag.