Missie, visie en kernwaarden

Onze missie

Bij Lefier bieden we een goed en betaalbaar (t)huis aan wie ons nodig heeft, nu en in de toekomst. We werken mee aan sterke wijken en buurten, waar mensen prettig met elkaar samenleven. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en volwaardig kan meedoen.

Onze visie

Lefier maakt (het) verschil door:

  • vanuit nabijheid altijd de huurder als vertrekpunt van handelen te nemen en een dienstverlening te bieden die persoonlijk en op maat is
  • samen met partners steeds datgene te doen wat in díe situatie of in dát gebied het beste past, met deze koers van Lefier als kompas
  • medewerkers in staat te stellen om met plezier en trots hun vak uit te oefenen

Onze kernwaarden

Bij Lefier werken we:

  • Met (com)passie en een sociaal hart voor onze huurders
  • In verbinding met huurders, netwerkpartners en elkaar
  • Met daadkracht: doen is de beste manier van leren