Prestatieafspraken en samenwerking

Prestatieafspraken

Ieder jaar maakt Lefier afspraken met de huurdersorganisaties en de gemeentebesturen. Deze prestatieafspraken gaan onder andere over: het aantal te bouwen, renoveren en te slopen woningen, het energiezuinig maken van woningen, het aantal betaalbare woningen, leefbaarheidsprojecten etc.

Bekijk hier de afspraken voor 2023

Samenwerken

Krachten bundelen, kennis delen en ervaringen uitwisselen vinden wij belangrijk. Daarom werken wij samen met andere partijen. Soms als initiatiefnemer, soms als lid, soms als deelnemer. We werken onder andere samen met:

  • landelijke en lokale overheden
  • bewonersorganisaties
  • maatschappelijke instellingen
  • zorg- en welzijnsinstellingen
  • woningcorporaties
  • politie
  • onderwijsinstellingen
  • brancheorganisaties
  • financiële instellingen