Prestatieafspraken en samenwerking

Prestatieafspraken

Ieder jaar maakt Lefier afspraken met de huurdersorganisaties en de gemeentebesturen. Deze prestatieafspraken gaan onder andere over: het aantal te bouwen, renoveren en te slopen woningen, het energiezuinig maken van woningen, het aantal betaalbare woningen, leefbaarheidsprojecten etc.

Bekijk hier de afspraken voor 2024

Samenwerken

Krachten bundelen, kennis delen en ervaringen uitwisselen vinden wij belangrijk. Daarom werken wij samen met andere partijen. Soms als initiatiefnemer of opdrachtgever, soms als lid, soms als deelnemer. We werken onder andere samen met:

  • landelijke en lokale overheden
  • bewonersorganisaties
  • maatschappelijke instellingen
  • zorg- en welzijnsinstellingen
  • woningcorporaties
  • politie
  • onderwijsinstellingen
  • brancheorganisaties
  • financiële instellingen

Visie op opdrachtgeverschap

Daar waar we opdrachtgever zijn, vinden we een aantal zaken in onze samenwerking van belang. Die hebben we opgeschreven in het document 'Visie op opdrachtgeverschap' (rechtsboven aan de pagina). Met als belangrijkste sleutelwoorden ‘verbinden, samenwerken en co-creëren’ voor nu en de komende jaren.