Prestatieafspraken en samenwerking

Prestatieafspraken

Ieder jaar maakt Lefier afspraken met de huurdersorganisaties en de gemeentebesturen. Deze prestatieafspraken gaan onder andere over: het aantal te bouwen, renoveren en te slopen woningen, het energiezuinig maken van woningen, het aantal betaalbare woningen, leefbaarheidsprojecten etc.

Wilt u weten welke afspraken wij voor 2021 gemaakt hebben, dan kunt u dat voor uw eigen gemeente bekijken in de rechterkolom onder 'Gerelateerde pagina's'. 

Samenwerken

Krachten bundelen, kennis delen en ervaringen uitwisselen vinden wij belangrijk. Daarom werken wij samen met andere partijen. Soms als initiatiefnemer, soms als lid, soms als deelnemer. We werken onder andere samen met:

  • landelijke en lokale overheden
  • bewonersorganisaties
  • maatschappelijke instellingen
  • zorg- en welzijnsinstellingen
  • woningcorporaties
  • politie
  • onderwijsinstellingen
  • brancheorganisaties
  • financiële instellingen