Vertaal deze pagina

Prestatieafspraken en samenwerking

Prestatieafspraken

We willen aanspreekbaar zijn door onze belangrijkste belanghouders: de gemeenten en huurdersorganisaties. Lefier maakt met gemeenten en collega-corporaties op verschillende niveaus afspraken over de prestaties die zij zal leveren op het gebied van nieuwbouw, woningverbetering, leefbaarheid en participatie.

Samenwerken

Krachten bundelen, kennis delen en ervaringen uitwisselen vinden wij belangrijk. Daarom werken wij samen met andere partijen. Soms als initiatiefnemer, soms als lid, soms als deelnemer.