Werken in opdracht van Lefier

We vragen geregeld gespecialiseerde bedrijven om werkzaamheden voor ons uit te voeren. Voert u in opdracht van Lefier klussen uit? Dan is onderstaande informatie van belang voor u. 

Gedragscode voor bedrijven die voor Lefier werken

Wanneer een medewerker van een extern bedrijf namens Lefier bij een huurder werkzaamheden uitvoert, is hij op dat moment te gast in zijn woning. Daar horen gedragsregels bij die Lefier ook in de dagelijkse omgang vanzelfsprekend vindt. Die gedragsregels hebben we vastgelegd in een gedragscode

Algemene veiligheidsinstructies Lefier

Om te zorgen dat werkzaamheden veilig worden uitgevoerd heeft Lefier veiligheidsvoorschriften opgesteld. U vindt deze in het document Algemene veiligheidsinstructies Lefier.

Protocol Veilig werken op daken

Werken op daken moet veilig gebeuren, met de juiste middelen en conform de huidige wet- en regelgeving. Het Protocol Veilig werken op daken is daarbij een hulpmiddel. Het is een algemene instructie voor iedereen die daken betreedt om werkzaamheden uit te voeren op of aan daken, voor of in opdracht van Lefier.