Woningverbetering
11-11-2021

Gasvrij Gorecht

In Hoogezand leeft de ambitie om van het aardgas af te gaan. In Gorecht Noord hebben de gemeente Midden-Groningen, Woonzorg Nederland, Groninger Huis en Lefier dan ook de handen ineengeslagen om dit gebied gasvrij te maken. In dit gebied heeft Lefier 144 woningen in haar bezit aan de Klompéflat en de Donker Curtiusflat. Gasvrij Gorecht is een groot project dat bestaat uit vier onderdelen: kook gasvrij, bespaar energie, verwarm duurzaam en vang de zon. De projectbegeleiding wordt gedaan door Procap.

Kook gasvrij

Dit onderdeel is inmiddels in de wijk van start gegaan. Bewoners kunnen met behulp van een vergoeding overstappen op inductie koken. Zij krijgen een nieuwe kookplaat en de meterkast wordt aangepast als dat nodig is. Vanuit Gasvrij Gorecht worden de kosten voor een nieuwe kookplaat of kookfornuis en het aanpassen van de meterkast tot € 1000 euro vergoed. Deze regeling geldt tot en met december 2022. Vanaf het moment dat onze huurders van de Klompéflat en de Donker Curtiusflat hierover een brief ontvangen kunnen zij een inductietoestel aanvragen. Dit doen zij via de website van Gasvrij Gorecht. Ook kunnen de bewoners zich via deze site opgeven voor een kookworkshop in november. Deze workshops worden verzorgd door kok Dennis Nolle van Dennis’ Cooking Place. Hij laat op een enthousiaste manier zien hoe makkelijk het is om op inductie te koken.

Bespaar energie

Met dit onderdeel streven we naar comfortverbetering voor de bewoners. Voor de 144 woningen van Lefier geldt dat zij naar label A worden gebracht. Eind september hebben wij hierover voor het eerst met de bewoners gesproken tijdens een bewonersbijeenkomst. Ergens in het voorjaar van 2022 wordt er een verbeterplan voorgelegd aan de bewoners waarvoor zij hun akkoord kunnen geven. Als alles goed gaat starten de werkzaamheden dan in het najaar van 2022.

Verwarm duurzaam

Een belangrijk onderdeel van het project is het aanleggen van een duurzaam warmtenet aan de hand van restwarmte. De inzet is om de restwarmte van de nabijgelegen kantonfabriek ESKA te gebruiken. Voor de 144 woningen van Lefier wordt ook gekeken of zij kunnen worden aangesloten op dit warmtenet. De verwachting is dat dit warmtenet in 2023-2024 klaar zal zijn voor gebruik. Belangrijke vragen en zorgen van huurders gaan over de maandelijkse kosten van een dergelijk warmtenet en of ze hun huis nog net zo warm kunnen krijgen zoals deze nu is. Over dit onderwerp zal op termijn een draagvlakmeting onder huurders worden gedaan.

Vang de zon

De mogelijkheden voor het duurzaam opwekken van zonne-energie worden ook onderzocht. Voor de woningen van Lefier kijkt men naar de mogelijkheid voor zonnepanelen op het dak van beide complexen. Deze opgewekte energie kan dan ingezet worden voor het verbruik van de algemene ruimtes in het complex.

Vragen?

Bewoners worden op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief die ongeveer eens in de twee maanden uitkomt. Heeft u vragen? Neem contact op met Lefier en vraag naar de bewonersparticipant van Midden-Groningen. Dit kan door te bellen met 088 20 33 00 of via info@lefier.nl.