Belanghebbendenbijeenkomst: samen werken aan sterke wijken

Op vrijdag 7 juni verwelkomden we onze partners in het Atlastheater in Emmen voor onze bijeenkomst ‘Samen werken aan sterke wijken en buurten’. Wij kijken terug op een heel geslaagde bijeenkomst, We delen hier graag de highlights van deze inspirerende ochtend met u. 

Waarvan ligt u wakker?
De woningmarkt kent momenteel veel uitdagingen: oplopend woningtekort, verduurzaming, woonlasten- en leefbaarheidsproblematiek. Deze uitdagingen raken ons allemaal. We vroegen u voor de bijeenkomst welke ontwikkelingen op de woningmarkt u bezig en wel eens wakker houden. Deze input hebben we geïntegreerd in de verschillende programmaonderdelen van de ochtend. 

Presentatie Lefier: voortgang ondernemingsplan 2021-2025
Elles Dost opende de bijeenkomst en nam alle aanwezigen in vogelvlucht mee langs de stand van zaken van onze strategische opgaven tot 2025. Waar staat Lefier nu, waar lopen we tegen aan en wat moeten we nog doen? En wat kunnen we de komende periode voor elkaar betekenen als maatschappelijke partners? 

Gastspreker Prof. Dr. P.J. Boelhouwer
Aansluitend deelde onze gastspreker Peter Boelhouwer zijn kijk op de actuele en toekomstige woningmarkt met ons. 

Spel met lef(ier!)
Na het verhaal van Peter Boelhouwer gingen we aan verschillende tafels met elkaar in gesprek over de dilemma’s die we zien binnen onze opgaven. Dat deden we in de vorm van een spel met Lef(ier)! Een verfrissende manier om serieuze thema’s te bespreken. Het spel zorgde voor veel verbondenheid, begrip én plezier!

Podcast
Tijdens de bijeenkomst zijn veel relevante zaken voorbij gekomen. Om deze te kunnen bundelen en delen met alle geïnteresseerden, hebben Elles Dost en Peter Boelhouwer samen met Alja Vos een informatieve podcast opgenomen.

Wij danken alle aanwezigen voor hun actieve deelname en waardevolle bijdragen! De weg naar sterke wijken en buurten bereiken we alleen zolang we blijven samenwerken en samen durven dromen. Want samen bereiken we meer!