20-4-2020

Afscheid van de Renne in Stadskanaal

Het had zo mooi kunnen zijn: de Renne flat in Stadskanaal zou eind maart een prachtig afscheid krijgen met een Kunstproject. Een weekend lang een groot pop-up atelier, waar een tachtigtal kunstenaars aan de slag zouden gaan. De Coronacrisis maakte een eind aan deze plannen.

De Renne 

De flat vormde vijftig jaar een herkenbaar baken in Stadskanaal. Veel mensen uit de regio vonden er hun eerste zelfstandige woning. Wanneer de gezinsomstandigheden veranderden verhuisden zij door naar andere woonruimte. Sommige bewoners bleven tot het laatst in de Renne wonen. Door de krimp is er minder behoefte aan dit soort woningen. De Achterste Kamp, een flat met dezelfde soort woningen, blijft wel staan.  

Verhuizen 

De Renne wacht de sloop. In het najaar van 2018 zijn de bewoners geïnformeerd. In de afgelopen periode verliep de uithuizing makkelijk. Veel bewoners vonden snel andere huisvesting in de regio. De laatste bewoner verliet in maart de flat. De sloop wordt nu voorbereid en zal later in het jaar zichtbaar zijn.  

Ander gebruik 

De plannen lagen er voor het kunstproject. Daarnaast was er gelegenheid voor hulpdiensten om te oefenen in de flat. Door de Coronacrisis kon dit niet doorgaan