Afspraken over sociale huurwoningen in Groningen

Ongeveer 1 op de 3 Groningers woont in een sociale huurwoning van een corporatie. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2022 over de sociale huurwoningen in de gemeente Groningen. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie. Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘in de woonvisie verwoorden wij waar we met wonen in onze gemeente naartoe willen. Een ding staat voorop: wij willen iedereen die in onze gemeente wil wonen een plek bieden. Daar hoort een goed woon- en leefklimaat bij: betaalbaar, duurzaam en van hoge kwaliteit.’ 

De prestatieafspraken spitsen zich toe op voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor onze inwoners. We investeren daarbij volop in nieuwbouw én in de bestaande voorraad. Naast het bouwen van voldoende nieuwe woningen blijven de corporaties zich inzetten voor moderne en duurzame bestaande woningen.

Leefbaarheid
We investeren flink in de wijkaanpak, zodat het in alle wijken fijn wonen is. Er zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid en een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Verder is er budget voor initiatieven van bewoners om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren.

Beschikbaarheid
Zorgen voor meer huurwoningen heeft prioriteit. Hier wordt dan ook hard aan gewerkt. We kijken naar het versnellen van de bouwproductie. Naast sociale huurwoningen worden er ook woningen in de middenhuur en flexwoningen toegevoegd. Wethouder Van der Schaaf: ‘de gemeente zet zich in op het versneld zoeken naar geschikte locaties voor flexwoningen. Een flexwoning is een tijdelijke woning zowel voor de bewoners als voor de locatie. En is een antwoord op het toenemende tekort aan beschikbare en betaalbare woningen.’

Betaalbare huurwoningen
We vinden betaalbare huurwoningen heel belangrijk. Afgesproken is dat de huren bij de meeste corporaties enkel met inflatieniveau stijgen. Daarnaast worden de woningen energiezuiniger. Het verduurzamen van de huurwoningen draagt bij aan betaalbare woonlasten. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over langer zelfstandig thuis wonen voor senioren, over schuldhulpverlening en over het aardgasvrij maken van woningen.

De prestatieafspraken zijn op 9 december ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

De volledige prestatieafspraken zijn te lezen via de meest recente B&W besluiten: https://gemeente.groningen.nl/benw-besluiten