Vertaal deze pagina

16-5-2018

Flatwoningen Meerstraat worden gesloopt

De drie portiekflats aan de Meerstraat in Emmermeer worden gesloopt. Lefier vertelde dit nieuws op informatiebijeenkomsten op 15 mei aan de bewoners. De meeste bewoners zagen dit besluit wel aankomen en waren niet verrast.

Opknappen en verduurzamen niet haalbaar

Begin 2017 heeft Lefier de constructie van de galerijen van de flats versterkt. Er zaten scheuren in het beton en zo heeft de corporatie de veiligheid voor de bewoners gegarandeerd. Deze tijdelijke constructie is voor maximaal vijf jaar. Pieter Witzenburg, directeur vastgoed van Lefier, licht toe: ‘In de tussentijd hebben we verschillende scenario’s tegen het licht gehouden. Eigenlijk werd al vrij snel duidelijk dat opknappen en verduurzamen van de flats technisch en financieel niet haalbaar is. We hebben de Huurdersfederatie over ons sloopbesluit geïnformeerd en zij heeft geen bezwaren.’    

Hulp bij vinden andere woning

Op de informatiebijeenkomsten lichtte Lefier de bewoners van de 60 woningen voor over wat de sloop voor hen betekent. ‘In het Sociaal Statuut staan de rechten en plichten van de bewoners. Bewoners hebben 18 maanden de tijd om een ander huis te zoeken. Natuurlijk helpen we ze daarbij en bewoners krijgen voorrang als er woningen van ons in de buurt vrijkomen’, geeft bewonersparticipant Marieke Broekhuis van Lefier aan. ‘En ze hebben recht op een verhuiskostenvergoeding. De aankomende drie maanden bezoeken onze verhuurmakelaars alle bewoners individueel om hun wensen in kaart te brengen en vragen te beantwoorden. We proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen.’

Leefbaar houden

Tijdens het uitplaatsen van de bewoners doet Lefier haar best de omgeving leefbaar te houden. Marieke Broekhuis: ‘We overleggen vooraf en tijdens de uitplaatsing met bewoners(organisaties) in de flats en in de wijk hoe we dit het beste kunnen doen. Zo houden we elkaar scherp.’ Naar verwachting zullen de flats eind 2019 worden gesloopt. Lefier heeft voorlopig geen nieuwbouwplannen op de vrijkomende plek. Het terrein zal netjes worden afgewerkt en ingezaaid.