Vertaal deze pagina

17-2-2020

Isolatie en groot onderhoud eengezinswoningen Paddepoel

Eind januari vertelden wij dat we 246 woningen in de Groningse wijk Paddepoel energiezuinig willen maken (label A). Dit was pas mogelijk als minimaal 70% van de bewoners hiermee akkoord ging. Inmiddels is 81% van de bewoners akkoord met de plannen! Dit betekent dat wij door kunnen gaan met de voorbereiding van de werkzaamheden. We verwachten 2020 te starten met de werkzaamheden.