Vertaal deze pagina

12-12-2019

Project Zetveld fase 2 Nieuw-Weerdinge

Bestaand bezit verduurzamen   

Lefier is de laatste jaren intensief bezig om bestaand bezit te verduurzamen. Dit doet Lefier op verschillende manieren. Een methode die regelmatig  wordt toegepast is B-labelrenovatie, waarbij de schil van de woning beter wordt geïsoleerd. Hierdoor krijgt de woning een hoger Energielabel.  

 

Waarom verduurzamen?  

Door het verduurzamen van de woning levert de woning meer wooncomfort op, omdat de woning energiezuiniger en stiller wordt. Door minder energie te verbruiken, kunnen bewoners de energierekening verlagen. Hierdoor kunnen de totale woonlasten omlaag gaan 

 

Wat doen we aan de woningen?  

We brengen pur isolatie onder de vloer aan. De voor- en achtergevel vervangen we door nieuwe gevelelementen met nieuwe kozijnen. 

De gevels krijgen nieuwe isolatie onder andere met een nieuw gemetselde muur. Hierin zijn ook voorzieningen voor vleermuizen verwerkt.  

Het dak wordt verstevigd en geïsoleerd met een nieuwe dakplaat en nieuwe pannen met voorzieningen voor de mussen. De woningen krijgen nieuwe goten van kunststof en zink. Voor de bewoners zijn dit ingrijpende aanpassingen.  

 

Hoe doen we dat?  

Het belangrijkste van alles is dat wij een team vormen aannemer, onderaannemer en ook opdrachtgever Lefier. Bewoners worden betrokken bij het proces.  

Goed overleg met iedereen zorgt ervoor dat bewoners zo min mogelijk overlast ervaren. Dit doen we door het maken van goede afspraken over wanneer er wat gaat gebeuren. We hebben de overlast terug kunnen brengen naar 7 momenten, waarop we in de woning moeten zijn.