Samenwerking Lefier en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Lefier en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling slaan de handen ineen om inclusieve, toekomstbestendige wijken in de gemeente Groningen te creëren. In drie Groningse wijken waar BPD en Lefier eigenaar zijn van locaties, gaan we onderzoeken hoe we onze investeringen in nieuwbouw en leefbaarheid op elkaar af kunnen stemmen. Op maandag 25 oktober werd de samenwerking bekrachtigd.

Pieter Witzenburg, directeur vastgoed Lefier: “Samen met BPD kunnen we onze wijken gevarieerder en aantrekkelijker maken voor onze huurders. We streven naar een goede mix van huur- en koopwoningen op elkaars locatie en vullen elkaar aan met investeringen in leefbaarheid of voorzieningen.”

Jeanet van Antwerpen, directeur BPD regio Noord-Oost & Midden Nederland: “De hedendaagse samenleving vraagt om een gezamenlijke aanpak van verbetering van leefomgevingen. Een nauwe samenwerking met Lefier betekent een zorgvuldige en adequate aanpak voor een kwaliteitsimpuls van wijken op alle fronten.”

Er zijn tot 2030 zo’n 20.000 extra woningen nodig in leefbare, groene woongebieden in de gemeente Groningen. Groningen wil een 'ongedeelde gemeente' zijn, met in alle wijken een balans tussen sociale huur, vrije sector en koopwoningen. Met deze samenwerking leveren we een bijdrage aan deze ambitie.

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Sinds de oprichting in 1946 heeft BPD de bouw van ruim 365.000 woningen mogelijk gemaakt. In 2019 werd BPD Woningfonds voor middenhuurwoningen opgericht, gericht op duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen.

Foto: v.l.n.r. Pieter Witzenburg (directeur vastgoed, Lefier), Martine van der Griendt (ontwikkelingsmanager, BPD) en Jeanet van Antwerpen (directeur regio Noord-Oost & Midden Nederland, BPD) bij de bekrachtiging van de samenwerking op de Provada.