Vertaal deze pagina

10-2-2020

Sneller contact en hulp om huurachterstanden en ontruimingen te voorkomen

Lefier staat voor plezierig en betaalbaar wonen. Om dit voor onze huurders waar te maken, gaan wij u nog actiever helpen om betaalachterstanden, deurwaarderskosten en ontruimingen te voorkomen. Vanaf nu gaan wij u eerder op de hoogte brengen van een betalingsachterstand. Én we gaan het u, op zo’n moment, makkelijker maken om de achterstand alsnog te betalen.

Zodra we merken dat een huurbetaling uitblijft of een betaalafspraak niet wordt nagekomen, gaan we eerder uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. En als dat nodig is, kunnen we in contact brengen met organisaties die u verder kunnen helpen bij het op orde maken en houden van uw geldzakenZo kan een echt problematische schuld worden voorkomen. En als die er al is, proberen we samen met u een goede oplossing te vindenOp die manier willen we voorkomen dat u dieper in de problemen raakt en te maken krijgt met deurwaarderskosten of uit uw huis wordt gezet.    

U hoort dus sneller iets van ons, dan u gewend was. En dat zal misschien even wennen zijn. Maar door deze aanpak signaleren wij eerder dat u mogelijk een betalingsprobleem heeft, kunnen wij eerder helpen of doorverwijzen en zo grotere betalingsproblemen helpen voorkomen. En dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Want Lefier is er om te huisvesten, en niet om te ontruimen.     

Digitaal waar mogelijk en persoonlijk waar nodig 
Waar mogelijk communiceren wij digitaal en wordt het betalen makkelijk gemaakt door het sturen van een betaallink (per sms/mail). Maar als de betalingsachterstand oploopt, dan is digitaal communiceren niet de manier. Dan zetten we in op persoonlijk contact, door uitbellen (met behulp van een telefonie-platform) en met huisbezoeken. Het bezoeken van huurders blijft gebeuren door onze medewerkers bewonerszaken vanuit de gebiedsteams. Andere taken, zoals het versturen van brieven of berichten, bellen van huurders en het afsluiten van betalingsregelingen, zijn gecentraliseerd binnen de afdeling Klantenservice in ons kantoor in Hoogezand.