Accountant

PricewaterhouseCoopers (PwC) is gekozen als externe accountant voor Lefier.

Taken van de accountant:

  • Controle van de jaarrekening De accountant controleert of de jaarrekening die het bestuur heeft opgesteld een betrouwbare weergave is van de financiële situatie van Lefier. Ook onderzoekt de accountant of de jaarrekening voldoet aan wettelijke eisen.
  • Managementletter Dit is een rapport van de accountant voor de raad van commissarissen. Hierin geeft de accountant een oordeel over de interne bedrijfsvoering bij Lefier en de naleving van wet- en regelgeving.

 

Onafhankelijkheid

Het is belangrijk dat de accountant onafhankelijk is. PricewaterhouseCoopers heeft aangegeven dat:

  • PricewaterhouseCoopers geen financiële of zakelijke belangen heeft in Lefier
  • Er geen sprake is van nevenfuncties bij en familierelaties met Lefier
  • PricewaterhouseCoopers financieel niet afhankelijk is van Lefier