Bestuur en toezicht

Het bestuur en de raad van commissarissen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed bestuur van Lefier. Lefier hecht veel waarde aan een goed ondernemingsbestuur. Daarom onderschrijven wij de Aedescode en de Corporate Governance Code voor woningcorporaties.

Deze codes bevatten normen voor:

  • goed bestuur en toezicht
  • transparantie
  • de manier waarop we verantwoording afleggen aan de samenleving
  • de manier waarop we met ons geld omgaan


Lefier wil het bestuur en toezicht op een professionele manier invullen. Hoe we dat doen hebben we vastgelegd in het Governancekader Lefier. Het Governancekader bevat regels voor het bestuur, het toezicht en het gedrag van de organisatie en dient om te waarborgen dat Lefier haar maatschappelijke taak op de juiste wijze vervult.