Bestuur

Lefier is een stichting met aan de top één bestuurder en een raad van commissarissen. Vastgoed, financiën en maatschappelijk rendement zijn in drie directies ondergebracht.

De bestuurder van Lefier is verantwoordelijk voor de resultaten van Lefier. Samen met de directeuren bepaalt de bestuurder de strategische koers. Per 1 januari 2020 heeft de raad van commissarissen van Lefier Elles Dost benoemd als bestuurder van Lefier.

De taken en bevoegdheden van de bestuurder en de directeuren zijn vastgelegd in het reglement bestuur en het reglement bestuur-directeuren.