Vertaal deze pagina

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Lefier houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Lefier. De raad geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn beschreven in het reglement van de raad van commissarissen.

 

Het profiel raad van commissarissen beschrijft welke eisen worden gesteld aan de raad en de individuele leden en in het bijzonder aan de voorzitter.

 

 

Samenstelling raad van commissarissen

 

Leden

Functie RvC en

RvC-commissie

Beroep en nevenfuncties

E.V. Koenen (Eric)(M)
1958

 

 

Voorzitter


lid

commissie bestuurszaken

Beroep:DGA/Partner Doorwerthgroep bv


- Lid raad van toezicht Atria Amsterdam

- Bestuurslid Foundation for corporate education

H. Donkervoort (Ineke) (V)

1953

lid

op voor­dracht van huurders-organisaties;


voorzitter

commissie maatschappelijk presteren

Beroep: directeur ID Management advies

·  Lid Raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland*

·  Lid Raad van Commissarissen Kabelnoord

·  Lid Raad van Toezicht O2G2*

·  Voorzitter Raad van Toezicht RIBWGO*,

·  Lid Raad van Toezicht KNSB

·  Lid Raad van Toezicht, Stienen Flier,

·  Lid klachtencommissie goed bestuur MBO

·  Lid beroepscommissie MBO/HBO

L.T. van Bloois (Leendert)(M)

1954

 

Lid


voorzitter
audit- commissie

§ Lid Raad van Toezicht van zorgorganisatie Triade*

§ Lid Raad van Toezicht van het Flevo-landschap

§ Vice-voorzitter van Woningstichting Naarden*

§ Lid raad van toezicht zorggroep Apeldoorn*


 

H.W.H.M. van Kesteren (Herman) (M)

1953

lid


lid audit- commissie

voorzitter
commissie bestuurszaken

Beroep: zelfstandig adviseur Romivo Accountancy BV

 

§ lid raad van toezicht Fokus Wonen*

§ Lid raad van toezicht Taktus Verslavingszorg*.

§ Lid raad van Toezicht Revalidatie Friesland

W. van Gent (Ineke) (V)

1957

lid
op voordracht van huurders-organisaties,

lid

commissie maatschappelijk presteren

Beroep: burgemeester Schiermonnikoog

- Voorzitter Ab Harrewijnprijs