Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan. U krijgt daarover vóór 1 mei een brief. In de brief staat wat de nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli. Al onze huurders die in aanmerking komen voor een huurverlaging, krijgen in mei een brief.

Huurbeleid
Hoeveel huur u moet betalen, hangt af van de kwaliteit van uw woning of kamer. We kijken onder andere naar hoe groot uw huis is, of het op een gewilde plek staat en hoe energiezuinig het is. Voor vergelijkbare woningen zijn de huren op termijn even hoog.

Waarom verhoogt Lefier ieder jaar de huur?
We willen blijven werken aan comfortabele en betaalbare huizen, nu en in de toekomst. De huurinkomsten hebben we nodig om onze huizen energiezuiniger te maken, te renoveren en te onderhouden. En voor nieuwbouw en leefbaarheid. Alles wordt duurder. Voor u, maar ook voor Lefier. Zo stijgen bijvoorbeeld de kosten van bouwmaterialen. Om ons werk te kunnen blijven doen, moeten we de huurprijzen daarom wel aanpassen aan de stijgende kosten.

Hoeveel gaat de huur omhoog?
Woont u in een sociale huurwoning of kamer? Dan gaat uw huur vanaf 1 juli 2023 met 3,1% omhoog. De minister heeft besloten dat de huur van een sociale huurwoning in 2023 met maximaal 3,1% mag stijgen. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde CAO-loonontwikkeling van 1 december 2021 tot 1 december 2022. Deze was 3,1%.
Woningen in de vrije sector krijgen in 2023 een huurverhoging van maximaal 4,1%.  

Uitzonderingen
Sommige huurders krijgen in 2023 geen huurverhoging:

 • Huurders die in aanmerking komen voor een huurverlaging.
 • Huurders van woningen die worden gesloopt.
 • Huurders van woningen met een laag energielabel (E, F of G).  

Sommige woningen en kamers krijgen een lagere huurverhoging dan 3,1%. Bijvoorbeeld omdat de huur anders te hoog wordt om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Vrije sector
Huurt u een vrije sector woning, parkeerplaats, garage of bedrijfspand van Lefier? Dan wordt de huur ook ieder jaar per 1 juli aangepast. Hierover ontvangt u in mei een brief. Woningen in de vrije sector krijgen in 2023 een huurverhoging van maximaal 4,1%.  

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Hoe berekent Lefier de huurprijs van een woning?

Algemeen

De prijs van een woning wordt als volgt bepaald:

 •  We zorgen dat in elke gebied voldoende woningen per huurprijsklasse beschikbaar zijn.
 • Woningen in ‘Goedkoop’ krijgen een streefhuur van 100%.
 • In de overige huurprijsklasses hanteren we een streefhuur van 82,5%.
 • Alleen als deze woningen een energielabel-G hebben is het anders. Dan hanteren we een streefhuur van 72,5.
 • Als de woning verduurzaamd is, dan gaat de streefhuur omhoog naar 82,5%. Dit is geen huurverhoging, maar een verhoging van de grens van wat wij maximaal vragen voor deze woning.
 • Als de streefhuur boven de aftoppingsgrens van de betreffende huurprijsklasse komt, dan toppen we de huurprijs af op de grens van die klasse.

In dit schema zie je het nogmaals makkelijk(er) uitgelegd.

Deze werkwijze is van toepassing op de sociale huurwoningen. Het geldt niet voor woningen in de vrije sector. Ook de studentenwoningen hebben een eigen huurbeleid.

Hoeveel punten uw woning heeft, kunt u eenvoudig zien in uw Mijn Lefier account. U kunt hier inloggen. Nog geen account? Klik hier om uw account te activeren. Het enige dat u nodig hebt is een e-mailadres en de laatste 5 cijfers van uw bankrekeningnummer dat u gebruikt om uw huur te betalen.

Moet ik het nieuwe huurbedrag zelf doorgeven aan de Belastingdienst?

Algemeen

Lefier heeft de nieuwe huurprijzen doorgegeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verwerkt deze nieuwe huurprijzen in hun systeem.

Krijgt u huurtoeslag? De Belastingdienst past deze met ingang van 1 juli aan.

Via de website www.toeslagen.nl kunt u controleren of de kale huurprijs en andere gegevens correct zijn. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Bel dan met de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Worden de servicekosten ook aangepast bij de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ja. Als u naast uw huur servicekosten betaalt, passen we deze ook aan. Servicekosten betaalt u iedere maand vooruit. We proberen dit maandbedrag zo goed mogelijk af te stemmen op de werkelijke kosten. Eén keer per jaar wordt het bedrag dat u heeft betaald verrekend met de werkelijke kosten. Het kan zijn dat het maandbedrag te hoog of te laag is geweest. Dan passen we het maandbedrag aan. In de bijlage bij de brief over de huuraanpassing ziet u hoeveel servicekosten u gaat betalen en waarvoor.

Ook als u geen huurverhoging krijgt, kan het zijn dat uw servicekosten wel worden aangepast.

Wat als ik de (nieuwe) huur niet kan betalen?

Algemeen

Dan helpen we u. Heeft u problemen om de huur te betalen? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Wij kunnen samen met u naar een oplossing zoeken.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?

Algemeen

U kunt tot 1 juli 2023 bezwaar maken. Op de website van de Huurcommissie leest u in welke situaties het zin heeft om bezwaar te maken. In Mijn Lefier vindt u een formulier om uw bezwaar in te dienen. Wij beoordelen dit bezwaar. Als wij het niet eens zijn met het bezwaar, vragen wij de Huurcommissie om uitspraak te doen over de huuraanpassing. Op onze website vindt u meer informatie over de bezwaarprocedure. Maakt u geen bezwaar, dan gaan wij ervan uit dat u instemt met de huuraanpassing.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:

 • Lefier heeft de huurverhoging te laat aangekondigd. U moet de brief over de huurverhoging minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum hebben ontvangen.
  Bijvoorbeeld: Meestal gaat de huur omhoog op 1 juli. Dan moet u de brief op of vóór 30 april hebben ontvangen.
 • In de huurverhogingsbrief staan fouten. Bijvoorbeeld een te hoog percentage, een verkeerde ingangsdatum of een onjuiste kale huurprijs.
 • U heeft de Huurcommissie gevraagd om de huur te verlagen bij onderhoudsgebreken of uw huur is al verlaagd om die reden.
 • De nieuwe huur is hoger dan de maximale huurprijs volgens de puntentelling van de woning.
 • Lefier verhoogt de huur binnen 12 maanden opnieuw. Hierop zijn 3 uitzonderingen. Lefier mag de huur wel binnen 12 maanden verhogen:

  o   in het 1e jaar van uw huurcontract;

  o   als tussen de vorige 2 huurverhogingen meer dan een jaar zat;

  o   als Lefier uw woning heeft verbeterd.

U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op grond van langdurig openstaande onderhoudsklachten of overlastklachten. Wel kunt u de Huurcommissie vragen de huurprijs in dat geval tijdelijk te verlagen. Gebruik hiervoor het formulier op www.huurcommissie.nl.

Huurt u een vrije sector woning?
Dan gelden andere regels voor de huurverhoging. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb een bezwaarbrief over de huurverhoging gestuurd. Wanneer krijg ik antwoord?

Algemeen

U krijgt binnen 3 werkdagen bericht van ons. Als wij nog geen inhoudelijk antwoord hebben, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarna krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Als ik via automatisch incasso betaal, past Lefier dan de huurprijs aan?

Algemeen

Betaalt u via automatische incasso?
Dan wordt het nieuwe huurbedrag maandelijks op de afgesproken datum van uw rekeningnummer afgeschreven. Dat gaat vanzelf, u hoeft niets te doen.

Maakt u de huur over via uw bank?
Wijzig dan zelf het huurbedrag per 1 juli.

Het complex waarin ik woon wordt gerenoveerd of wordt binnenkort gesloopt. Krijg ik nu toch een huurverhoging?

Algemeen

Ook als wij bij woningen een verbeterproject uitvoeren, verhogen we de huur op 1 juli. U betaald immers geen huurverhoging meer voor de renovatie.

Wordt uw woning gesloopt en heeft u hierover een sloopaanzeggingsbrief gekregen? Dan gaat uw huur niet omhoog. Uw servicekosten kunnen wel veranderen.

De huur mag 1 keer per jaar verhoogd worden. Bij mij wordt de huur nu voor de 2e keer dit jaar verhoogd. Hoe kan dit?

Algemeen

Normaal gesproken mogen wij 1 keer per jaar de huur verhogen. In de onderstaande situaties mogen we afwijken van deze regel:

 • De vorige huurverhoging is meer dan 12 maanden geleden
  Is de periode tussen 2 huurverhogingen meer dan 12 maanden geweest? Bijvoorbeeld door uitstel? Dan mogen we dat in het jaar erop rechtzetten. U krijgt dan toch 2 huurverhogingen in 24 maanden.
 • U huurt uw woning korter dan 1 jaar
  In het 1e jaar van het huurcontract mogen wij binnen 12 maanden een huurverhoging doorvoeren. Daarna moet er 12 maanden tussen zitten tot de volgende huurverhoging.

Ik huur een (on)zelfstandige studentenwoning van Lefier. Geldt het huurbeleid ook voor mij?

Algemeen

De huurprijs voor kamers wordt op een andere manier bepaald dan sociale huurwoningen. Lees hier meer over hoe wij de huurprijs van studentenwoningen berekenen.

Ik krijg geen huurverhoging, maar toch moet ik maandelijks een hoger huurbedrag betalen. Hoe kan dat?

Algemeen

Het kan zijn dat het maandbedrag van uw servicekosten wel omhoog is gegaan. Dit kunt u zien op uw specificatie die u bij de huuraanzegging heeft gekregen.

Ik heb bezwaar gemaakt, welke huur moet ik nu betalen?

Algemeen

Heeft u een schriftelijk bezwaar bij ons ingediend? Dan kunt u ervoor kiezen om eerst het oude huurbedrag te blijven betalen.
Maar als Lefier in het gelijk wordt gesteld, moet u de huurverhoging wel met terugwerkende kracht betalen.

U kunt er ook voor kiezen om voorlopig wel de nieuwe huurprijs te betalen. Wordt u in het gelijk gesteld? Dan krijgt u het teveel betaalde geld met terugwerkende kracht terug.

Wat is het maximale huurverhogingspercentage?

Algemeen

De minister heeft besloten dat de huur van een sociale huurwoning in 2023 met maximaal 3,1% mag stijgen. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde CAO-loonontwikkeling van 1 december 2021 tot 1 december 2022. Deze was 3,1%.
Woningen in de vrije sector krijgen in 2023 een huurverhoging van maximaal 4,1%.

Hoe berekent Lefier de huurprijs van een studentenwoning?

Algemeen

Bij Lefier wordt de prijs van studentenwoningen bepaald door de kwaliteit ervan. We kijken onder andere naar hoe groot je kamer is, of deze op een gewilde locatie ligt en of je voorzieningen (b.v. badkamer, keuken, toilet) deelt met anderen.

Woningwaarderingsstelsel (WWS)
Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) is een landelijk puntensysteem. Hoe meer punten een woonruimte heeft, hoe meer huur gevraagd mag worden. Een woonruimte krijgt bijvoorbeeld punten voor het aantal vierkante meters. Alle punten samen bepalen hoeveel huur Lefier maximaal mag vragen.

Locatie
De locatie waar je woont geeft een korting op de maximale huur:

 • In de binnenstad van Groningen: - 0%
 • Binnen de ringweg van Groningen, niet in de binnenstad: - 5 %
 • Buiten de ringweg van Groningen: - 10%

Voorzieningen
Deel je voorzieningen? Dan geldt een korting:

 • Met maximaal 5 medebewoners: - 5%
 • Met 6 t/m 8 medebewoners: - 10%
 • Met 9 of meer medebewoners: - 15%

Woon je in een gebouw met zowel zelfstandige als onzelfstandige kamers? Of woon je in het complex 'Hete Kolen'? Dan is de huur nooit hoger dan €452,20 (prijspeil 2023). Woon je in een gebouw met alleen zelfstandige kamers? Dan kan de huur hoger zijn.

Hoe kan het dat een woning op Thuiskompas of Woningnet nu duurder of juist goedkoper is dan voorheen?

Algemeen

Lefier heeft haar huurbeleid aangepast. We hebben gezorgd dat er in elke betaalbaarheidsklasse voldoende woningen beschikbaar zijn. Het kan zijn dat deze woning of dit woningtype nu in een andere klasse valt dan voorheen.

Daarnaast is de streefhuur aangepast. Lefier kiest ervoor niet de maximale huur voor de woning te vragen, maar minder. De reden hiervoor is dat we betaalbare woonruimte willen bieden. De streefhuur is nu verhoogd naar 82,5 % van maximaal. Hierdoor is de huurprijs hoger geworden.

De huur voor de woning wordt nooit hoger dan de aftoppingsgrens van de klasse. De aftoppingsgrens heeft te maken met de huurtoeslag. Het is een grens die ingesteld is om te voorkomen dat mensen een woning huren die duurder is dan wat ze eigenlijk kunnen betalen.