Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan. U krijgt daarover vóór 1 mei een brief. In de brief staat wat de nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli.

Huurbeleid
Hoeveel huur u moet betalen, hangt af van de kwaliteit van uw woning of kamer. We kijken onder andere naar hoe groot uw huis is, of het op een gewilde plek staat en hoe energiezuinig het is. Voor vergelijkbare woningen zijn de huren op termijn even hoog.

Waarom verhoogt Lefier ieder jaar de huur?
We willen blijven werken aan comfortabele en betaalbare huizen, nu en in de toekomst. De huurinkomsten hebben we nodig om onze huizen energiezuiniger te maken, te renoveren en te onderhouden. En voor nieuwbouw en leefbaarheid. Alles wordt duurder. Voor u, maar ook voor Lefier. Zo stijgen bijvoorbeeld de kosten van bouwmaterialen. Om ons werk te kunnen blijven doen, moeten we de huurprijzen daarom wel aanpassen aan de stijgende kosten.

Hoeveel gaat de huur omhoog?
Woont u in een sociale huurwoning of kamer? Dan gaat uw huur vanaf 1 juli 2022 met 2,3% omhoog. De minister heeft besloten dat de huur van een sociale huurwoning in 2022 met maximaal 2,3% mag stijgen. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde inflatie in 2021. Deze was 2,3%. Woningen in de vrije sector krijgen in 2022 een huurverhoging van maximaal 3,3%.  

Uitzonderingen
Sommige sociale huurwoningen krijgen in 2022 geen huurverhoging:

 • Huurders die vorig jaar een eenmalige huurverlaging hebben gehad.
 • Woningen/kamers waar verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd.
 • Woningen/kamers die worden gesloopt.
 • Nieuwbouwwoningen die eind 2021 of begin 2022 zijn opgeleverd.
 • Woningen met een hoge huur (hoger dan 71,5% van de maximale huurprijs) en een laag energielabel (D, E, F of G).  

Sommige woningen en kamers krijgen een lagere huurverhoging dan 2,3 %. Bijvoorbeeld omdat de huur anders te hoog wordt om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Vrije sector
Huurt u een vrije sector woning, parkeerplaats, garage of bedrijfspand van Lefier? Dan wordt de huur ook ieder jaar per 1 juli aangepast. Hierover ontvangt u in mei een brief.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Hoe berekent Lefier de huurprijs van een woning?

Algemeen

Om de huurprijs vast te stellen, gebruiken we het woningwaarderingsstelsel (WWS). Uw woning krijgt een aantal punten. Hoe meer kwaliteit, hoe meer punten (oppervlakte, aantal kamers). Op basis van het aantal punten mag Lefier volgens de wet een bepaalde maximale huur vragen.

Lefier wil wonen betaalbaar houden. Daarom vragen we bij aanvang van een contract voor woningen met meer dan 126 punten niet meer dan 71,5% van deze maximale huurprijs.

Heeft een woning 126 of minder punten? Dan is de huur bij aanvang van een contract nooit hoger dan € 442,46 (prijspeil 2022).

Hoeveel punten uw woning heeft, kunt u eenvoudig zien in uw Mijn Lefier account. U kunt hier inloggen. Nog geen account? Klik hier om uw account te activeren. Het enige dat u nodig hebt is een e-mailadres en de laatste 5 cijfers van uw bankrekeningnummer dat u gebruikt om uw huur te betalen.

Moet ik het nieuwe huurbedrag zelf doorgeven aan de Belastingdienst?

Algemeen

Lefier heeft de nieuwe huurprijzen doorgegeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verwerkt deze nieuwe huurprijzen in hun systeem.

Krijgt u huurtoeslag? De Belastingdienst past deze met ingang van 1 juli aan.

Via de website www.toeslagen.nl kunt u controleren of de kale huurprijs en andere gegevens correct zijn. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Bel dan met de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Worden de servicekosten ook aangepast bij de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ja. Als u naast uw huur servicekosten betaalt, passen we deze ook aan. Servicekosten betaalt u iedere maand vooruit. We proberen dit maandbedrag zo goed mogelijk af te stemmen op de werkelijke kosten. Eén keer per jaar wordt het bedrag dat u heeft betaald verrekend met de werkelijke kosten. Het kan zijn dat het maandbedrag te hoog of te laag is geweest. Dan passen we het maandbedrag aan. In de bijlage bij de brief over de huuraanpassing ziet u hoeveel servicekosten u gaat betalen en waarvoor.

Ook als u geen huurverhoging krijgt, kan het zijn dat uw servicekosten wel worden aangepast.

Wat als ik de (nieuwe) huur niet kan betalen?

Algemeen

Dan helpen we u. Heeft u problemen om de huur te betalen? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Wij kunnen samen met u naar een oplossing zoeken.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?

Algemeen

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken. Dat moet u dan doen vóór 1 juli 2022. In uw Mijn Lefier-omgeving vindt u een formulier om uw bezwaar in te dienen. Wij beoordelen dan uw bezwaar. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, vragen wij de Huurcommissie om uitspraak te doen over de huuraanpassing. Maakt u geen bezwaar, dan gaan wij ervan uit dat u instemt met de huuraanpassing.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:

 • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
 • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 • U heeft het voorstel niet voor 1 mei ontvangen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op grond van langdurig openstaande onderhoudsklachten. Wel kunt u de Huurcommissie vragen de huurprijs in dat geval tijdelijk te verlagen. Gebruik hiervoor het formulier op www.huurcommissie.nl.

Huurt u een vrije sector woning?
Dan gelden andere regels voor de huurverhoging. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb een bezwaarbrief over de huurverhoging gestuurd. Wanneer krijg ik antwoord?

Algemeen

U krijgt binnen 3 werkdagen bericht van ons. Als wij nog geen inhoudelijk antwoord hebben, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarna krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Als ik via automatisch incasso of AcceptEmail betaal, past Lefier dan de huurprijs aan?

Algemeen

Betaalt u via automatische incasso?
Dan wordt het nieuwe huurbedrag maandelijks op de afgesproken datum van uw rekeningnummer afgeschreven. Dat gaat vanzelf, u hoeft niets te doen.

Betaalt u via AcceptEmail?
Dan passen wij het huurbedrag voor u aan. U ontvangt vanaf 1 juli een AcceptEmail met het nieuwe huurbedrag.

Maakt u de huur over via uw bank?
Wijzig dan zelf het huurbedrag per 1 juli.

Het complex waarin ik woon wordt gerenoveerd of wordt binnenkort gesloopt. Krijg ik nu toch een huurverhoging?

Algemeen

Als wij bij woningen een verbeterproject uitvoeren, verhogen we de kale huur niet op 1 juli. Zodra de verbetering klaar is, gaat de huur alsnog omhoog.

Wordt uw woning gesloopt en heeft u hierover een sloopaanzeggingsbrief gekregen? Dan gaat uw huur niet omhoog.

Uw servicekosten kunnen wel veranderen.

De huur mag 1 keer per jaar verhoogd worden. Bij mij wordt de huur nu voor de 2e keer dit jaar verhoogd. Hoe kan dit?

Algemeen

Normaal gesproken mogen wij 1 keer per jaar de huur verhogen. In de onderstaande 3 situaties mogen we afwijken van deze regel:

1. De vorige huurverhoging is meer dan 12 maanden geleden
Is de periode tussen 2 huurverhogingen meer dan 12 maanden geweest? Bijvoorbeeld door uitstel? Dan mogen we dat in het jaar erop rechtzetten. U krijgt dan toch 2 huurverhogingen in 24 maanden.

2. Uw woning is verbeterd
Is uw woning verbeterd? Dan is uw huur daarna mogelijk omhoog gegaan. Deze huurprijswijziging staat los van de jaarlijkse huurverhoging. De verhuurder mag 1 keer per 12 maanden de huur aanpassen zonder extra diensten. In een verbeterproject hebben wij een dienst/verbetering geleverd, met een huurverhoging.

3. U huurt uw woning korter dan 1 jaar
In het 1e jaar van het huurcontract mogen wij binnen 12 maanden een huurverhoging doorvoeren. Daarna moet er 12 maanden tussen zitten tot de volgende huurverhoging.

Ik huur een (on)zelfstandige studentenwoning van Lefier. Geldt het huurbeleid ook voor mij?

Algemeen

De huurprijs voor kamers wordt op een andere manier bepaald dan sociale huurwoningen. Lees hier meer over hoe wij de huurprijs van studentenwoningen berekenen.

Ik krijg geen huurverhoging, maar toch moet ik maandelijks een hoger huurbedrag betalen. Hoe kan dat?

Algemeen

Het kan zijn dat het maandbedrag van uw servicekosten wel omhoog is gegaan. Dit kunt u zien op uw specificatie die u bij de huuraanzegging heeft gekregen.

Ik heb bezwaar gemaakt, welke huur moet ik nu betalen?

Algemeen

Heeft u een schriftelijk bezwaar bij ons ingediend? Dan kunt u ervoor kiezen om eerst het oude huurbedrag te blijven betalen.
Maar als Lefier in het gelijk wordt gesteld, moet u de huurverhoging wel met terugwerkende kracht betalen.

U kunt er ook voor kiezen om voorlopig wel de nieuwe huurprijs te betalen. Wordt u in het gelijk gesteld? Dan krijgt u het teveel betaalde geld met terugwerkende kracht terug.

Wat is het maximale huurverhogingspercentage?

Algemeen

De minister heeft besloten dat de huur van een sociale huurwoning in 2022 met maximaal 2,3% mag stijgen. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde inflatie in 2021. Deze was 2,3%. De huur van woningen in de vrije sector mag in 2022 met maximaal 3,3% omhoog.

Hoe berekent Lefier de huurprijs van een studentenwoning?

Algemeen

Bij Lefier wordt de prijs van studentenwoningen bepaald door de kwaliteit ervan. We kijken onder andere naar hoe groot je kamer is, of deze op een gewilde locatie ligt en of je voorzieningen (b.v. badkamer, keuken, toilet) deelt met anderen.

Woningwaarderingsstelsel (WWS)
Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) is een landelijk puntensysteem. Hoe meer punten een woonruimte heeft, hoe meer huur gevraagd mag worden. Een woonruimte krijgt bijvoorbeeld punten voor het aantal vierkante meters. Alle punten samen bepalen hoeveel huur Lefier maximaal mag vragen.

Locatie
De locatie waar je woont geeft een korting op de maximale huur:

 • In de binnenstad van Groningen: - 0%
 • Binnen de ringweg van Groningen, niet in de binnenstad: - 5 %
 • Buiten de ringweg van Groningen: - 10%

Voorzieningen
Deel je voorzieningen? Dan geldt een korting:

 • Met maximaal 5 medebewoners: - 5%
 • Met 6 t/m 8 medebewoners: - 10%
 • Met 9 of meer medebewoners: - 15%

Woon je in een gebouw met zowel zelfstandige als onzelfstandige kamers? Of woon je in het complex 'Hete Kolen'? Dan is de huur nooit hoger dan €442,46 (prijspeil 2022). Woon je in een gebouw met alleen zelfstandige kamers? Dan kan de huur hoger zijn.