Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan. U krijgt daarover vóór 1 mei een brief. In de brief staat wat de nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli. 

Hoe bepalen we de huurprijs?
Hoeveel huur u betaalt, hangt af van de kwaliteit van uw woning of kamer. We kijken onder andere naar hoe groot uw huis is, hoe energiezuinig het is. 

Waarom verhoogt Lefier ieder jaar de huur?
We willen comfortabele en betaalbare huizen bieden, nu en in de toekomst. De huurinkomsten hebben we nodig om onze huizen energiezuiniger te maken, te renoveren en te onderhouden. En voor nieuwbouw en leefbaarheid. Alles wordt duurder. Voor u, maar ook voor Lefier. Zo stijgen bijvoorbeeld de kosten van bouwmaterialen. Om ons werk te kunnen blijven doen, moeten we de huurprijzen daarom wel aanpassen aan de stijgende kosten. Ieder jaar maken we afspraken met onze huurdersorganisaties over de huurverhoging.

Hoeveel gaat de huur omhoog?
Woont u in een sociale huurwoning of kamer? Dan gaat uw huur vanaf 1 juli 2024 met 5,8% omhoog. Huurt u een woning en betaalt u minder dan €300,- per maand? Dan stijgt uw huur met €25,-. Dit is een wettelijk toegestane huurverhoging. De minister bepaalt ieder jaar hoeveel de huur omhoog gaat. Daarbij kijkt de minister naar de stijging van lonen en uitkeringen. De CAO-lonen zijn tussen 1 december 2022 en 1 december 2023 gemiddeld 5,8% gestegen.

Niet iedereen krijgt een huurverhoging

Uw huur gaat niet omhoog:

 • Als u in aanmerking komt voor een huurverlaging
 • Als uw woning wordt gesloopt en u hierover een brief heeft gekregen.
 • Als u hoge huur betaalt. (hoger dan 82,5% van de maximale huurprijs)
 • Als u woont in een woning met een laag energielabel. (E,F of G)
  • Maar: woont u in een woning met label E,F of G met een huurprijs lager dan €454,47? Dan krijgt u wel een huurverhoging. Als u huurtoeslag krijgt, dan gaat deze ook omhoog. Daarmee blijft de verhoging voor u beperkt.

Vrije sector
Huurt u een vrije sector woning, parkeerplaats, garage of bedrijfspand van Lefier? Dan wordt de huur ook ieder jaar per 1 juli aangepast. Hierover krijgt u in mei een brief. Hoeveel de woningen in de vrije sector in 2024 omhoog gaat, wordt nog bekend gemaakt. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Hoe berekent Lefier de huurprijs van een sociale huurwoning?

Algemeen

Hoeveel huur u betaalt, hangt af van de kwaliteit van uw woning. We kijken onder andere naar hoe groot uw huis is en hoe energiezuiging het is. 

De huur wordt berekend met een landelijk puntensysteem
Een woning krijgt bijvoorbeeld punten voor het aantal vierkante meters, een tuin of een fietsenberging. Het aantal punten bepaalt hoe hoog de huur maximaal mag zijn. Hoeveel punten uw woning heeft, kunt u eenvoudig zien in Mijn Lefier.

We geven korting op de maximale huurprijs
Woningcorporaties verhuren niet om winst te maken. We willen juist betaalbare woningen bieden. Daarom geven we korting op deze maximale huurprijs. Voor iedere woning hebben we bepaald hoeveel huur wij willen vragen. Dat noemen we de ‘streefhuur’.

Voor de meeste woningen is de streefhuur 82,5% van de maximale huurprijs. Heeft een huis een laag energielabel (G)? Dan is de korting hoger. Dan vragen we 72,5% van de maximale huurprijs. Bij woningen in de prijsklasse ‘goedkoop’ geven we geen korting. Deze woningen hebben namelijk al een lage prijs.

De huurprijs kan per woning verschillen
Soms maken we de prijs van een woning bewust lager. Dat doen we om voldoende aanbod te hebben in de goedkopere prijsklassen. Wij geven dan dus meer korting. 

Mijn huur gaat omhoog met meer dan 5,8%. Hoe kan dat?

Algemeen

Is uw huur is lager dan € 300,- ? Dan mag de huur in 2024 omhoog met maximaal € 25,-. Dat is meer dan 5,8%. Sommige woningen hebben een lage huur in vergelijking met de kwaliteit. Bij die woningen mogen we de huur dit jaar extra verhogen. Dat heeft de minister bepaald. Krijgt u huurtoeslag? Dan gaat deze ook omhoog. Daarmee blijft de verhoging voor u beperkt.

Waarom gaan de maandbedragen voor het Glas- en Rioolfonds omhoog?

Algemeen

Lefier biedt extra diensten, zoals het Glasfonds en het fonds voor rioolontstopping. Bent u hier lid van? Dan vervangt Lefier uw ruit als deze stuk is, of ontstopt uw riool als dat nodig is. U betaalt hiervoor iedere maand een klein bedrag via de servicekosten. Dit bedrag gaat per 1 juli omhoog.

Kosten in 2023 hoger dan opbrengsten
Lefier wil huurders gemak bieden met deze diensten. We willen er niet aan verdienen, maar het moet ons ook geen geld kosten. In 2023 waren de kosten van het Glasfonds en het Rioolfonds hoger dan de opbrengsten. Dat betekent dat we er verlies op maken. Daarom wordt uw maandbedrag voor deze fondsen iets hoger. In april heeft u een brief over de huurverhoging gekregen. Daarin leest u of uw servicekosten omhoog gaan en hoeveel.

Dit zijn de kosten en de opbrengsten voor Lefier in 2023:

Fonds rioolontstopping:
Kosten: €13.737
Opbrengsten: €13.083

Glasfonds:
Kosten: €414.433
Opbrengsten: €405.692

Ik krijg huurtoeslag. Moet ik het nieuwe huurbedrag zelf doorgeven aan de Belastingdienst?

Algemeen

Nee, dat hoeft niet. Wij geven uw nieuwe huur door aan de Belastingdienst. U ziet de nieuwe huur op www.toeslagen.nl onder Mijn Toeslagen. De belastingdienst past uw huurtoeslag zo snel mogelijk aan. Heeft u vragen over uw huurtoeslag? Dan kunt u bellen met de Belastingdienst via 0800 - 0543. 

Worden de servicekosten ook aangepast bij de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ja. Als u naast uw huur servicekosten betaalt, passen we deze ook aan. Servicekosten betaalt u iedere maand vooruit. We proberen dit maandbedrag zo goed mogelijk te schatten. Eén keer per jaar wordt het bedrag dat u heeft betaald verrekend met de werkelijke kosten. Het kan zijn dat het maandbedrag te hoog of te laag is geweest. Dan passen we het maandbedrag aan. In  de brief over de huuraanpassing ziet u hoeveel servicekosten u gaat betalen en waarvoor.

Ook als u geen huurverhoging krijgt, kan het zijn dat uw servicekosten wel worden aangepast.

Ik betaal via automatisch incasso. Past Lefier het bedrag aan?

Algemeen

Betaalt u via automatische incasso?
Dan wordt het nieuwe huurbedrag iedere maand op de afgesproken datum van uw rekening afgeschreven. Dat gaat vanzelf, u hoeft niets te doen.

Maakt u de huur over via uw bank?
Wijzig dan zelf het huurbedrag per 1 juli.

Wat als ik de (nieuwe) huur niet kan betalen?

Algemeen

Dan helpen we u. Heeft u problemen om de huur te betalen? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Wij kunnen samen met u naar een oplossing zoeken.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?

Algemeen

U kunt tot 1 juli 2024 bezwaar maken. Op de website van de Huurcommissie leest u in welke situaties het zin heeft om bezwaar te maken. In Mijn Lefier vindt u een formulier om uw bezwaar in te dienen. Wij beoordelen dit bezwaar. Als wij het niet eens zijn met het bezwaar, vragen wij de Huurcommissie om uitspraak te doen over de huuraanpassing. 

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:

 • Lefier heeft de huurverhoging te laat aangekondigd. U moet de brief over de huurverhoging minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum hebben ontvangen.
  Bijvoorbeeld: Meestal gaat de huur omhoog op 1 juli. Dan moet u de brief op of vóór 30 april hebben ontvangen.
 • In de huurverhogingsbrief staan fouten. Bijvoorbeeld een te hoog percentage, een verkeerde ingangsdatum of een onjuiste kale huurprijs.
 • U heeft de Huurcommissie gevraagd om de huur te verlagen bij onderhoudsgebreken of uw huur is al verlaagd om die reden.
 • De nieuwe huur is hoger dan de maximale huurprijs volgens de puntentelling van de woning.
 • Lefier verhoogt de huur binnen 12 maanden opnieuw. Hierop zijn 3 uitzonderingen. Lefier mag de huur wel binnen 12 maanden verhogen:

  o   in het 1e jaar van uw huurcontract;

  o   als tussen de vorige 2 huurverhogingen meer dan een jaar zat;

  o   als Lefier uw woning heeft verbeterd.

U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op grond van langdurig openstaande onderhoudsklachten of overlastklachten. Wel kunt u de Huurcommissie vragen de huurprijs in dat geval tijdelijk te verlagen. Gebruik hiervoor het formulier op www.huurcommissie.nl.

Huurt u een vrije sector woning?
Dan gelden andere regels voor de huurverhoging. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bezwaar maken
Op de website van de Huurcommissie leest u in welke situaties het zin heeft om bezwaar te maken. In Mijn Lefier vindt u een formulier om uw bezwaar in te dienen. Wij beoordelen dit bezwaar. Als wij het niet eens zijn met het bezwaar, vragen wij de Huurcommissie om uitspraak te doen over de huuraanpassing. Vindt de Huurcommissie de huurverhoging terecht? Dan betaalt u € 25,- voor de procedure.

Ik heb een bezwaarbrief over de huurverhoging gestuurd. Wanneer krijg ik antwoord?

Algemeen

U krijgt binnen 3 werkdagen bericht van ons. Als wij nog geen antwoord hebben, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarna krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Het gebouw waarin ik woon wordt gerenoveerd of wordt binnenkort gesloopt. Krijg ik nu toch een huurverhoging?

Algemeen

Ook als wij bij woningen een verbeterproject uitvoeren, verhogen we de huur op 1 juli. Want u betaalt immers geen huurverhoging meer voor de renovatie.

Wordt uw woning gesloopt en heeft u hierover een sloopaanzeggingsbrief gekregen? Dan gaat uw huur niet omhoog. Uw servicekosten kunnen wel veranderen.

De huur mag 1 keer per jaar verhoogd worden. Bij mij wordt de huur nu voor de 2e keer dit jaar verhoogd. Hoe kan dit?

Algemeen

Wij mogen 1 keer per jaar de huur verhogen. In de onderstaande situaties mogen we afwijken van deze regel:

 • De vorige huurverhoging is meer dan 12 maanden geleden
  Is de periode tussen 2 huurverhogingen meer dan 12 maanden geweest? Bijvoorbeeld door uitstel? Dan mogen we dat in het jaar erop rechtzetten. U krijgt dan toch 2 huurverhogingen in 24 maanden.
 • U huurt uw woning korter dan 1 jaar
  In het 1e jaar van het huurcontract mogen wij binnen 12 maanden de huur verhogen. Daarna moet er 12 maanden tussen zitten tot de volgende huurverhoging.

Ik krijg geen huurverhoging, maar toch moet ik maandelijks een hoger huurbedrag betalen. Hoe kan dat?

Algemeen

Het kan zijn dat het maandbedrag van uw servicekosten wel omhoog is gegaan. U hebt een brief gekregen over de huurverhoging. Daarin ziet u wat u gaat betalen en waarvoor. 

Ik heb bezwaar gemaakt, welke huur moet ik nu betalen?

Algemeen

Heeft u een schriftelijk bezwaar bij ons ingediend? Dan kunt u ervoor kiezen om eerst het oude huurbedrag te blijven betalen.
Maar als Lefier in het gelijk wordt gesteld, moet u de huurverhoging wel met terugwerkende kracht betalen.

U kunt er ook voor kiezen om voorlopig wel de nieuwe huurprijs te betalen. Wordt u in het gelijk gesteld? Dan krijgt u het teveel betaalde geld met terugwerkende kracht terug.

Hoeveel gaat de huur omhoog?

Algemeen

Huurt u een sociale huurwoning of kamer? Dan mag uw huur in 2024 met maximaal 5,8% omhoog. Huurt u een woning en betaalt u minder dan € 300,- per maand? Dan mag uw huur maximaal met € 25,- omhoog. De minister bepaalt ieder jaar hoeveel uw huur mag stijgen. Daarbij kijkt de minister naar de stijging van lonen en uitkeringen. De CAO-lonen zijn tussen 1 december 2022 en 1 december 2023 gemiddeld met 5,8% gestegen.

Huurt u een woning in de vrije sector? De huurverhoging voor deze woningen wordt nog bekend gemaakt.

Hoe berekent Lefier de huurprijs van een studentenkamer?

Algemeen

Bij Lefier wordt de prijs van studentenwoningen bepaald door de kwaliteit ervan. We kijken onder andere naar hoe groot je kamer is, of deze op een gewilde locatie ligt en of je voorzieningen (b.v. badkamer, keuken, toilet) deelt met anderen.

De huur wordt berekend met een landelijk puntensysteem
Hoe meer punten een kamer heeft, hoe meer huur we mogen vragen. Een kamer krijgt bijvoorbeeld punten voor het aantal vierkante meters. Alle punten samen bepalen hoeveel huur Lefier maximaal mag vragen.

De locatie waar je woont geeft een korting op de maximale huur:

 • In de binnenstad van Groningen: - 0%
 • Binnen de ringweg van Groningen, niet in de binnenstad: - 5 %
 • Buiten de ringweg van Groningen: - 10%

Deel je voorzieningen? Dan geldt een korting:

 • Met maximaal 5 medebewoners: - 5%
 • Met 6 t/m 8 medebewoners: - 10%
 • Met 9 of meer medebewoners: - 15%

Woon je in een gebouw met zowel zelfstandige als onzelfstandige kamers? Of woon je in het complex 'Hete Kolen'? Dan is de huur nooit hoger dan €454,47 (prijspeil 2024). Woon je in een gebouw met alleen zelfstandige kamers? Dan kan de huur hoger zijn.

Waarom krijg ik wel een huurverhoging en mijn buren niet?

Algemeen

Sommige sociale huurwoningen krijgen in 2024 geen huurverhoging:

 • Woningen en-/kamers die worden gesloopt.
 • Woningen met een hoge huur (hoger dan 82,5% van de maximale huurprijs) 
 • Woningen met een energielabel E,F of G. Tenzij de huurprijs lager is dan €454,47.

Hoe kan het dat een woning op Thuiskompas of Woningnet nu duurder of juist goedkoper is dan voorheen?

Algemeen

Wij hebben sociale huurwoningen in drie prijsklassen: goedkoop, betaalbaar en duur. We willen voldoende huizen in iedere prijsklasse kunnen aanbieden. Daarom passen we soms de prijzen van woningen die vrijkomen aan. De prijs blijft daarbij altijd onder het maximum voor de huurtoeslag, zodat u wel huurtoeslag kunt krijgen. 

Ik heb in 2023 huurverlaging gehad. Krijg ik in 2024 een huurverhoging?

Algemeen

Ja. De minister heeft bepaald dat u vanaf 1 juli 2024 wel weer een huurverhoging mag krijgen. Dat komt doordat de lonen en uitkeringen van de meeste mensen omhoog zijn gegaan. Ook de huurtoeslag is vanaf 1 april 2024 omhoog gegaan.