14-5-2020

Co-creatie zorgt voor samenhang kloppend hart Paddepoel

Masterplan openbare ruimte rond winkelcentrum

Op 13 mei heeft de gemeenteraad Groningen het Masterplan Kloppend Hart Paddepoel in ontvangst genomen. Rondom het winkelcentrum Paddepoel zijn veel nieuwe ontwikkelingen op komst. Lefier leverde de nieuwe woontoren Polaris op, Nijestee en MWPO bouwen twee woongebouwen voor jongeren en het winkelcentrum zelf heeft plannen voor uitbreiding. Om deze ontwikkelingen met elkaar te verbinden en de buitenruimte optimaal in te richten, maakten bewoners samen met de gemeente en alle betrokken partijen een masterplan.

Al enkele jaren liggen nieuwbouwplannen op tafel, en sinds vorig jaar wordt er echt gebouwd. Wijkbewoners maakten zich zorgen dat al deze plannen los van elkaar werden ontwikkeld, zonder te kijken naar de samenhang en de inrichting van de openbare ruimte. Co-creatie Paddepoel ging in gesprek met alle betrokken partijen en vormde samen een werkgroep: het LAB Kloppend Hart Paddepoel. Het doel was om te komen tot een gezamenlijk masterplan voor de openbare ruimte.

Masterplan zorgt voor samenhang en verbinding

Het masterplan gaat over ontmoeting, toegankelijkheid en groene kwaliteit van de openbare ruimte. Het winkelcentrum richt zich meer naar buiten en er komt een betere verbinding met de directe omgeving. Een deel van de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Het masterplan doet geen uitspraken over de afzonderlijke projectplannen voor woningbouw en het winkelcentrum. Het is een leidraad om, door de inrichting van de buitenruimte, samenhang te brengen in deze en toekomstige ontwikkelingen.

Een bijzonder proces

Het masterplan kwam op een bijzondere manier tot stand. Bewoners, ontwikkelaars, eigenaren, ondernemers, gemeente en betrokken organisaties werkten samen in Co-creatie. Alle partijen hadden gelijkwaardige inbreng. Een onafhankelijk begeleider en een stedenbouwkundige hielpen hen daarbij. Co-creatie wordt in Paddepoel breed toegepast; ook op andere onderwerpen werken bewoners, gemeente en organisaties op deze manier met elkaar samen.

Naar realisatie

De verbouwing van het winkelcentrum is één van de grootste ingrepen in het Kloppend Hart. Dit plan wordt de komende maanden uitgewerkt. De herinrichting van de buitenruimte zal daar voor een groot deel op volgen. Enkele onderdelen van het masterplan kunnen al eerder uitgevoerd worden. De komende weken werkt het LAB Kloppend Hart deze verder uit, om rond de zomer de eerste resultaten te kunnen opleveren.