25-5-2020

Ons jaarverslag 2019 is beschikbaar!

2019 was voor Lefier het jaar van de waarheid voor onze doelstellingen uit ons ondernemingsplan 2016-2020. We hebben het afgelopen jaar focus aan moeten brengen om die koers vast te kunnen houden. We hebben strakker gestuurd op onze bedrijfsvoering, we hebben geïnvesteerd in onze klantgerichtheid en we hebben onze verduurzamingsstrategie herijkt.

Het jaarresultaat van Lefier bedraagt in 2019 € 271 miljoen. Het grootste deel van dit resultaat bestaat echter uit de stijging van de marktwaarde van ons bezit met 12%. Dit betekent dat het vooral een ‘boekhoudkundige winst’ betreft omdat het geld in de stenen zit. Daarentegen leidt dit resultaat wel tot een hogere afdracht aan heffingen en belastingen. Mede hierdoor staan onze kasstromen onder druk. 

Reorganisatie verhuurproces

We hebben in 2019 strakker gestuurd op onze financiële bedrijfsvoering en besloten tot een reorganisatie van ons verhuur- en incassoproces. Hierdoor hebben we afscheid moeten nemen van zo’n 27 collega’s. Dat was een pijnlijk besluit.  

Een klantgericht Lefier

Wij zijn er voor onze klanten en willen dat zij zich goed geholpen en gehoord voelen bij Lefier. Daarom hebben we in 2019 gewerkt aan de klantgerichtheid van Lefier. Onlangs kregen we het goede nieuws dat onze inspanningen het gewenste resultaat hadden. De tevredenheid van onze klanten is verbeterd en ons KWH-label is verlengd.   

Duurzaam wonen

Eerder richtten wij ons vooral op nul-op de-meter (NOM) renovaties. Maar nu verbreden we onze verduurzamingsaanpak en spelen meer in op de plannen van lokale overheden en richten ons ook op label A renovaties en de aansluiting op lokale warmtenetten.    

Dankbaar

In 2019 was Margriet Drijver interim-bestuurder van Lefier. We zijn haar enorm dankbaar voor de manier waarop zij focus heeft aangebracht en de organisatie op koers heeft gehouden. En we zijn trots op alle collega’s die samen Lefier maken en het afgelopen jaar hard hebben gewerkt aan alle mooie resultaten.  

Op dit moment zitten we midden in de Corona-crisis en is er nog veel onduidelijk over hoe dit jaar er uit gaat zien. Duidelijk is in ieder geval dat 2020 geen jaar van rustig doorbouwen wordt, maar dat het alle hens aan dek zal zijn. Naast spanning en zorgen onder onze medewerkers, is zichtbaar dat er veel energie, daadkracht, creativiteit en saamhorigheid los komt. Laten we dat vasthouden!  

In ons Jaarverslag 2019 of het verkort jaarverslag leest u meer over onze ambities, inzet en prestaties. 

Mooie prestaties in 2019

  • In 2019 hebben we 291 nieuwbouw woningen opgeleverd.
  • Hebben we € 2,5 miljoen besteed om woningen brandveiliger te maken.
  • We hebben 50.600 reparaties uitgevoerd!

  • In 2019 hebben we € 32 miljoen besteed aan planmatig onderhoud .
  • We hebben 986 woningen verduurzaamd.
  • Hebben we 1300 balkon inspecties uitgevoerd!

  • In 2019 was de gemiddelde huurprijs van onze huurwoningen €458.
  • Wij verwelkomden 3331 nieuwe huurders.
  • Onze klanten beoordeelden ons met een 7,5.