Vertaal deze pagina

16-12-2019

Feestelijke oplevering Atlantis

Vorige week was de feestelijke oplevering van Atlantis. De 32 nul-op-de-meter appartementen voor 55-plussers gebouwd aan de Kajuit in Groningen zijn klaar en een deel van de appartementen is inmiddels bewoond. 

Doorstroming 

Doordat de wijk vergrijst is er behoefte aan woningen voor 55-plussers. Met deze appartementen bieden wij de mogelijkheid om binnen de wijk Lewenborg door te stromen naar een levensloopbestendig appartement. Daarmee komen er weer woningen vrij voor gezinnen.  

Ontwerp 

Het gebouw grenst aan het LeRoy-gebied. In het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met de groene omgeving, door bijvoorbeeld een glazen pui in het midden met doorkijk naar het achterliggende groen. Het terrein rond het gebouw wordt nog heringericht met groen, zodat er een mooie overgang van de bebouwing naar het LeRoy-gebied ontstaat.  

Lefier investeert in nieuwbouw en renovatie 


Lefier pakt aan! In december met de oplevering van 32 appartementen in de Groningse wijk Lewenborg en de start van de bouw van 12 eengezinswoningen NOM in Emmerschans en 38 appartementen in stadshart Hoogezand. In 2020 staan nieuwe projecten in de stad Groningen op stapel: vernieuwing van de studentenflat aan de Esdoornlaan en renovatie van 246 eengezinswoningen in Paddepoel. Een investering van in totaal ongeveer 50 miljoen euro.