Lefier, NCG en gemeente Midden-Groningen slopen 82 woningen en bouwen 89 gasloze woningen in Schildwolde en Slochteren

Na vele jaren van onzekerheid en onderhandelen, zijn de plannen voor de sloop en nieuwbouw in Schildwolde en Slochteren rond: 82 woningen worden gesloopt en er worden 89 woningen teruggebouwd. Het gaat om 61 huurwoningen en 2 particuliere woningen in Schildwolde en 26 huurwoningen in Slochteren. Hiermee komt een einde aan een langslepend traject! 

Ingrijpende versterkingsadvies
Deze woningen kregen een aantal jaar geleden allemaal een ingrijpend versterkingsadvies van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Omdat het in beide dorpen gaat om verouderde en soms kleine woningen met een matige technische staat, heeft Lefier besloten om de huurwoningen niet te versterken, maar te vervangen door duurzame nieuwbouw. Dit besluit had de nodige voeten in de aarde. De woningen zijn namelijk gelegen in rijtjes waartussen ook particuliere woningen staan. Ook waren er in Schildwolde en Slochteren een aantal stedenbouwkundige knelpunten en wensen om de wijk beter te maken. Mede hierdoor heeft het langer geduurd voordat NCG, de gemeente en Lefier tot een gezamenlijk gedragen plan kwamen, waarover zowel de huurders als woningeigenaren enthousiast zijn.

Alle bewoners krijgen een huisbezoek en uitleg
Op 16 en 17 januari zijn de bewoners en omwonenden van de te slopen woningen in Schildwolde en Slochteren geïnformeerd over de plannen. En ook de sloopaanzeggingen zijn inmiddels verstuurd. De komende weken worden alle bewoners van de te slopen woningen thuis bezocht door Lefier. Tijdens deze huisbezoeken geeft Lefier uitleg over het sociaal statuut. Hierin staan de rechten en plichten van huurders, waaronder een overzicht van de vergoedingen waarop ze aanspraak kunnen maken. Ook worden de wensen en bijzonderheden van ieder huishouden dan opgehaald, zodat daar zoveel mogelijk rekening mee kan worden gehouden in het vervolgtraject.

Elles Dost, bestuurder Lefier: “onze huurders in Schildwolde en Slochteren hebben lang moeten wachten op duidelijkheid en op een woning die bij de tijd is. We zijn dan ook ontzettend blij dat we in beide dorpen nu echt aan de slag kunnen. Over ruim twee jaar staan er 89 nieuwe, gasloze huizen in een optimaal verbeterde woonomgeving!”

De nieuwe huizen worden in 2026 opgeleverd
Vanaf begin 2025 verhuizen de bewoners naar wisselwoningen in de omgeving. We verwachten dat de nieuwe woningen in Schildwolde en in Slochteren in 2026 kunnen worden opgeleverd aan de bewoners. Alle nieuwe woningen zijn gasloos (all electric) en energieneutraal.

Herinrichting openbare ruimte
In beide wijken gaat de gemeente Midden-Groningen aan de slag met de herinrichting van de openbare ruimte, met daarbij veel aandacht voor wateropvang, groen, parkeren en spelen. Daarbij is extra aandacht voor de huidige waterproblematiek. Hierover gaat ze in de 2e helft van 2024 in gesprek met bewoners en omwonenden.

Bouwplan Schildwolde: meer woningen en meer ruimte
Aan de J. Henry Dunantstraat en H. Goeman Borgesius worden 54 woningen gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 61 nieuwe huurwoningen: 16 levensloopbestendige woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond en 45 gezinswoningen met minimaal 3 slaapkamers.

De nieuwe woningen zijn allemaal gasloos en energieneutraal. Dat betekent een lage energierekening en veel wooncomfort voor de huurders. Omdat meer woningen worden teruggebouwd dan er worden gesloopt, wijzigt ook de stedenbouwkundige indeling van de wijk.

Bouwplan Slochteren 
Aan de Ganzedrift, Stelling en het Bovenpad in Slochteren worden 26 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het gaat hier om 6 levensloopbestendige woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond en om 20 eengezinswoningen met 3 slaapkamers. Ook deze duurzame woningen zijn gasloos en energieneutraal.