Vertaal deze pagina

29-11-2018

Lefier neemt woningen Mooiland over

Op 31 januari 2019 nemen wij 30 huurwoningen in Midden-Groningen over van woningcorporatie Mooiland. Wij zijn regionaal verankerd in Midden-Groningen en daarom een logische partner voor de overname. Huurders en betrokken partijen zijn betrokken bij en geïnformeerd over de overname.

Om welke huurwoningen gaat het?

Het gaat in totaal om 30 huurwoningen in Midden-Groningen. We zijn al actief in deze gemeente.

De verkoop

Mooiland is een woningcorporatie die in grote delen van Nederland woningen verhuurt. De corporatie biedt een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. Ook wil de corporatie zichtbaar in de wijk aanwezig zijn om te weten wat er leeft en speelt. Dat is niet eenvoudig omdat woningen best ver van elkaar verspreid liggen. Voor een corporatie uit de regio is dit veel gemakkelijker. Daarom verkleint Mooiland de komende jaren haar werkgebied. Door woningen buiten het ‘kerngebied’ Noordoost-Brabant en Gennep te verkopen aan regionaal bekende corporaties. Dit doet de corporatie als eerste in het noordelijk deel van Nederland.

 Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland:
“Mooiland is blij over de verkoop aan Lefier, als regionaal verankerde organisatie. Zo blijven de woningen en de maatschappelijke taak in de sociale huursector. Bovendien heeft Lefier dezelfde volkshuisvestelijke ambities als wij. Dat zijn voor Mooiland belangrijke randvoorwaarden voor de verkoop.”  

Veranderingen

De verkoop en de overdracht zijn zorgvuldig samen voorbereid met Mooiland. Onlangs hebben alle huurders van de betreffende woningen een brief ontvangen. Voor de huurders verandert er feitelijk niets, anders dan dat ze een andere verhuurder krijgen. Zij houden dezelfde huurovereenkomst met de daarbij behorende rechten en plichten en dezelfde huurprijs. Vanaf 31 januari 2019 melden de huurders hun reparatieverzoeken bij ons.

 “We zijn heel blij om deze 30 huurwoningen toe te kunnen voegen aan onze woningvoorraad. Zo houden we ze beschikbaar en betaalbaar voor de huidige huurders én toekomstige huurders”, aldus Yvonne van Cooten, manager gebiedsteam Midden-Groningen.