Vertaal deze pagina

30-11-2018

Resultaten Drents woonlastenonderzoek bekend

Tien Drentse woningcorporaties hebben, net als in 2014, samen met huurdersorganisaties, onderzoek gedaan naar de woonlasten van huurders van een sociale huurwoning. Zij hebben onderzocht of de acties die de corporaties hebben genomen, effect hebben gehad. Corporaties hebben zich gericht op de hoogte van de huur, het helpen verlagen van energielasten en hulp bij het omgaan met het inkomen. De invoering van passend toewijzen heeft er voor gezorgd dat het inkomen van een nieuwe huurder past bij de huurprijs. Dit alles heeft geholpen, het aandeel mensen met een betaalbaarheidsrisico is gedaald. Er is sprake van een betaalbaarheidsrisico als de gemiddelde kosten van levensonderhoud en de woonlasten samen, hoger zijn dan het inkomen. <lees het hele persbericht>