Vertaal deze pagina

18-4-2019

Op de helft met de inspecties aan ruim 1300 Lefier-balkons

Vanwege het onverwachts afgebroken balkon aan de West-Indischekade, voert Lefier inspecties uit bij vergelijkbare balkons. Wij willen onze huurders een veilig huis, met een veilig balkon bieden. 

Vanwege het onverwachts afgebroken balkon aan de West-Indischekade, voert Lefier inspecties uit bij vergelijkbare balkons. Wij willen onze huurders een veilig huis, met een veilig balkon bieden. Er is geen aanwijzing dat dezelfde risico’s aanwezig zijn op andere locaties met een zelfde type uitkragend balkon (dwz: balkons die geen extra ondersteuning hebben). Maar tegenwoordig worden ook andere eisen aan de constructieve veiligheid van balkons gesteld dan in de jaren 60. Vanuit wet- en regelgeving wordt met andere getallen gewerkt. Daarom kunnen we ook niet met zekerheid stellen dat er géén risico’s aanwezig zijn. Daarom onderzoeken we dit. En als dat nodig is, treffen we direct veiligheidsmaatregelen en/of laten we versterkingswerkzaamheden uitvoeren. 

Strakke planning 
De afgelopen maanden hebben we in kaart gebracht op welke locaties Lefier vergelijkbare woningen verhuurt met hetzelfde type uitkragende balkon, gebouwd tussen 1950 en 1970. Dit levert een overzicht op van 1311 balkons, verspreid over 25 complexen in Groningen, Emmen, Stadskanaal en Midden-Groningen. Deze 1311 balkons laten we preventief onderzoeken. Op 15 februari zijn de eerste inspecties gestart. Dankzij een gedegen en strakke planning en de inzet van twee adviesbureaus zijn alle inspecties nog voor de zomer uitgevoerd. Ondertussen zijn ongeveer de helft van alle geplande inspecties uitgevoerd.

Hoe worden de balkons geïnspecteerd? 
Beide adviesbureaus hanteren eenzelfde onderzoeksopzet. Bij alle 1311 balkons wordt een visuele inspectie uitgevoerd. Hierbij worden alle balkons kritisch bekeken. Bij 10% van de balkons voeren ze aansluitend  een aanvullend onderzoek uit. Dit houdt in dat:

  • er een sleuf wordt gemaakt op het balkon om het betonijzer te inspecteren;
  • er gaten worden geboord om de kwaliteit van het betonijzer te bepalen en het chloridegehalte (zout) te meten. Deze gaten worden daarna weer dicht gemaakt;

Dit aanvullende onderzoek wordt gedaan bij balkons op verschillende etages om zo een betrouwbaar beeld te krijgen van de staat van de balkons. Bejan en Triacon bellen tijdens de inspectieronde bij bewoners aan wanneer ze bij hun balkon het aanvullend onderzoek willen doen.

Eerste resultaten
Inmiddels hebben we de resultaten van de eerste inspecties in Groningen ontvangen. Op 3 locaties is een licht verhoogd chloridegehalte, oftewel zoutgehalte, aangetroffen. De aangetroffen chloridewaarden geven geen acuut veiligheidsrisico. Maar om de veiligheid op de lange termijn te kunnen garanderen, is wel aanvullend onderzoek nodig. Zo kunnen we vaststellen of er extra maatregelen nodig zijn om de balkons ook de komende 30 jaar veilig te blijven gebruiken.

De huidige constructie van de balkons voldoet wel aan de veiligheidseisen. De bewoners kunnen dus gewoon gebruik blijven maken van het balkon.