Op stoom met nieuwbouw 52 huurwoningen Gorecht-West, Hoogezand

Begin 2024 is Lefier gestart met de nieuwbouw op het woonveld Van Prinsterer in de wijk Gorecht-West in Hoogezand. Lefier laat in deze vijfde en laatste fase van de wijkvernieuwing 53 woningen bouwen door Dura Vermeer. Inmiddels zijn we goed op stoom, vooral aan de zuidkant van het woonveld.

Verschillende woningtypes
Lefier bouwt veel eengezinswoningen in verschillende varianten: klein en groter, met 2, 3 of zelfs 4 slaapkamers, met schuine en platte daken.  Daarnaast komen er ook enkele patiowoningen en levensloopbestendige woningen met een slaap- en badkamer op de begane grond. Alle woningen zijn gasloos. Tien woningen zijn zogenaamde BENG-woningen. Dat betekent dat het bijna energie neutrale woningen zijn en dus bijna net zoveel energie gebruiken als ze opwekken. De rest zijn NOM-woningen: nul-op-de-meter-woningen. Bij een NOM-woning wordt net zoveel energie opgewekt als in een jaar totaal wordt verbruikt en de teller dus echt op nul staat aan het eind.

Blok voor blok, van zuid naar noord
De woningen worden blok voor blok gebouwd. De nieuwe huurwoningen aan de zuidkant van het woonveld zijn het nieuwst. Daar is achtereenvolgens de fundering gelegd, het casco en metselwerk van de woningen opgebouwd, het dak geplaatst en zijn de pannen met zonnepanelen gelegd. Sinds half mei worden de eerste woningen van binnen afgebouwd.

Aan de noordkant is de bouw net begonnen. Daar zijn alle palen geboord en worden nu de funderingsbalken en rioleringsleidingen gelegd. Daarna gaat het ook hier snel, zodra het casco wordt opgebouwd. Voor de zomervakantie zijn deze woningen bijna allemaal ‘op hoogte’.

Oplevering aan de nieuwe huurders
De woningen aan de zuidkant zijn zoals het nu lijkt klaar in oktober. De woningen aan de noordkant volgen begin volgend jaar, in 2 of 3 fases. Het is op dit moment onduidelijk of de woningen op tijd kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Enexis heeft momenteel capaciteitsproblemen, waardoor het op verschillende bouwlocaties lastig is om de planning te halen. Dit is een landelijk probleem.

Ruim 10 jaar wijkvernieuwing Gorecht-West
De nieuwbouw van deze 53 huurwoningen op het woonveld Van Prinsterer is de laatste fase van de wijkvernieuwing Gorecht-West. De wijkvernieuwing was een forse klus en heeft inmiddels 12 jaar in beslag genomen. In totaal zijn bijna 350 woningen door Lefier gesloopt en hiervoor heeft de corporatie er 320 teruggebouwd. Ook zijn aan het begin van de wijkvernieuwing 200 Lefier-woningen verduurzaamd en gemoderniseerd. Samen met de sociale teams en andere maatschappelijke instanties hebben we de afgelopen jaren veel initiatieven ontplooid om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren en huurders verder te helpen.