Lefier tekent eerste regionaal woonzorgakkoord van Nederland

Op woensdag 6 december 2023 hebben vertegenwoordigers van inwoners uit Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen samen met 35 partijen, waaronder Lefier, het eerste regionaal woonzorgakkoord van Nederland getekend. Met dit akkoord spreken zij uit samen te werken aan gezonde, inclusieve en informele wijken en dorpen met een passend woningaanbod waar inwoners zo lang, prettig en zelfstandig mogelijk kunnen wonen.

Een gezamenlijk woonzorgakkoord met meerdere gemeenten en organisaties is uniek in Nederland. Dit akkoord gaat niet alleen om het (ver)bouwen van woningen, maar ook om ondersteuning, welzijn en zorg voor inwoners. De drie gemeenten werken hierin samen met inwoners en met woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, bibliotheken, zorgkantoor en zorgverzekeraars. De inwoners zijn vertegenwoordigd door de participatie- en adviesraden, huurdersorganisaties en ouderenbonden van de drie gemeenten. Neus dezelfde kant op
"Ondanks de hoeveelheid en de diversiteit van de partijen zijn we er toch in geslaagd om op regionaal niveau tot een akkoord te komen," zegt Elles Dost. "En dat is best bijzonder, want dit is het eerste woonzorgakkoord wat zich uitstrekt over drie gemeenten. Waarin dus 35 partijen de neus dezelfde kant op hebben om onze ambities te realiseren."

Van landelijke akkoorden naar de praktijk in Drenthe
Het regionale woonzorgakkoord is een concrete uitwerking van twee landelijke akkoorden: het programma woningbouw van demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en het Integraal Zorgakkoord van demissionair ministers Ernst Kuiper (VWS) en Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport). Op regionaal niveau zijn deze landelijke akkoorden door de drie gemeenten uitgewerkt tot een woonzorgvisie. Deze visie is nu in het akkoord vertaald naar concrete afspraken.