Nieuwe wijk Stadshavens weer een stap dichterbij

Langs het Eemskanaal in de stad Groningen verrijst de komende jaren een eigenzinnige stadswijk aan het water: Stadshavens. Er komen in totaal 3.300 woningen, 33.000 m² commerciële en maatschappelijke bedrijfsruimte, en een Havenpark. De plannen zijn nu vertaald in een omgevingsplan en een milieueffectrapport. Deze liggen tot en met woensdag 29 maart 2023 ter inzage voor reactie.

Grootstedelijk

"Stadshavens wordt een wijk zoals we die nog niet kennen in Groningen. Grootstedelijk, eigenzinnig, groen en voor iedereen. De monumentale gebouwen zoals EMG en de Cova-schoorsteen staan straks naast moderne architectuur.” aldus wethouder wonen Rik van Niejenhuis. "Dit gebied aan het Eemskanaal, vlak bij de binnenstad, is aan vernieuwing toe. We hebben nu de kans om dit gebied enorm te verbeteren en tegelijk in de behoefte aan extra woonruimte te voorzien".

Voor iedereen

Stadshavens wordt een wijk voor iedereen. Voor jong en oud. Van vrijgezellen tot gezinnen. En voor kleine en grote portemonnee. Het aanbod in type woningen is divers, met zowel koop als huur. Minimaal 15% van de woningen is bedoeld voor sociale huur, 10% voor middenhuur. De wijk wordt autoluw, met veel ruimte voor groen.

Uitwerking plannen

De plannen voor Stadshavens zijn nu uitgewerkt in een omgevingsplan en een milieu­effect­rapportage. In het omgevingsplan staat bijvoorbeeld hoeveel woningen er maximaal mogen komen, hoe met erfgoed wordt omgegaan en hoe hoog er gebouwd mag worden. In het milieueffectrapport is onderzocht wat de mogelijke milieueffecten zijn van de ontwikkeling van Stadhavens. Van 16 februari t/m 29 maart 2023 kun je hierop reageren. Je vindt de stukken op stadshavens.nl.

Audiotour en informatiewandeling

Wil je hier meer over weten? Volg de audiotour die in het gebied is uitgezet. De audiotour leidt je langs elf markante punten die van belang zijn voor de historie, het heden of de toekomst van Stadshavens. Bij elk punt kun je via je smartphone een interessant verhaal beluisteren. Scan hiervoor de QR-codes op de bordjes of ga naar stadshavens.nl.
Op zaterdag 11 maart 2023 tussen 11:00 en 15:00 uur organiseert projectorganisatie Stadshavens een informatiewandeling. Dan staan medewerkers op de route van de audiotour om vragen te beantwoorden.

Meer weten?

Bekijk de projectpagina of kijk op stadshavens.nl